IBEEJOBS 愛比IBEEJOBS 愛比
 
 
 
 
 

透過下列圖表,您能輕鬆地將知名企業各個熱門工作的待遇一覽無遺!依循公司名稱和職位排列,IBEEJOBS(愛比)不但為您分析了各個工作職位的薪資高低標和平均薪資,還蒐集了“員工快樂指數”供您參考。

在下列綠色橫條圖左右兩端的數字分別代表該行職稱的待遇之高低標,而中間白點則表示該職位薪資的平均值。
別忘了依照您有興趣的產業別搜尋更多工作的待遇資訊。

所有學校

 
最新薪資:學校
公司職位(發表人數) 平均年薪 年薪圖表(台幣) 快樂指數
未提供(4403) +18   
CAD工程師(6)55萬7千
38萬
ibee-愛比-557252.333333
85萬
6.7
RF工程師(12)54萬1千
26萬
ibee-愛比-541871.916667
114萬
4.1
助理工程師(115)43萬0千
20萬
ibee-愛比-430408.897043
228萬
4.7
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
台灣大學(3967) +17   
CAD工程師(10)72萬0千
46萬
ibee-愛比-720820
167萬
6.3
RF工程師(25)75萬0千
36萬
ibee-愛比-750643.52
345萬
3.4
光學工程師(15)62萬4千
26萬
ibee-愛比-624086.666666
125萬
4.3
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
成功大學(2465) +4   
CAD工程師(14)61萬6千
37萬
ibee-愛比-616671.428572
142萬
5.7
RF工程師(4)71萬6千
51萬
ibee-愛比-716300
98萬
4.0
光學工程師(7)72萬1千
44萬
ibee-愛比-721142.857142
132萬
5.4
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
交通大學(2372) +12   
CAD工程師(5)74萬4千
48萬
ibee-愛比-744202.4
149萬
4.8
RF工程師(22)70萬0千
44萬
ibee-愛比-700038.386363
171萬
4.6
光學工程師(8)74萬0千
45萬
ibee-愛比-740125.25
150萬
5.9
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
淡江大學(2046) +11   
CAD工程師(5)54萬5千
38萬
ibee-愛比-545600
70萬
5.2
RF工程師(5)57萬8千
46萬
ibee-愛比-578000
71萬
3.8
助理工程師(52)42萬2千
22萬
ibee-愛比-422722.307693
128萬
5.2
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
台灣科技大學(1822) +10   
CAD工程師(6)64萬4千
40萬
ibee-愛比-644854
113萬
4.3
RF工程師(10)62萬9千
49萬
ibee-愛比-629220.2
103萬
5.2
光學工程師(3)59萬2千
44萬
ibee-愛比-592333.333333
78萬
6.0
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
中央大學(1812) +8   
CAD工程師(4)74萬8千
42萬
ibee-愛比-748004.5
130萬
4.5
RF工程師(18)63萬7千
40萬
ibee-愛比-637477.777777
142萬
4.7
光學工程師(18)64萬4千
45萬
ibee-愛比-644183.333333
97萬
5.0
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
清華大學(1734) +5   
CAD工程師(4)61萬1千
48萬
ibee-愛比-611000
76萬
4.5
RF工程師(2)68萬6千
56萬
ibee-愛比-686000
81萬
5.5
光學工程師(10)78萬9千
52萬
ibee-愛比-789660
163萬
6.6
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
台北科技大學(1677) +11   
CAD工程師(9)60萬5千
36萬
ibee-愛比-605068.444444
164萬
4.3
RF工程師(12)60萬3千
44萬
ibee-愛比-603836.666667
114萬
4.8
光學工程師(6)52萬5千
32萬
ibee-愛比-525500
74萬
5.3
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
中原大學(1293) +8   
CAD工程師(7)62萬2千
43萬
ibee-愛比-622714.285714
106萬
6.3
RF工程師(7)54萬8千
40萬
ibee-愛比-548142.857143
85萬
4.3
光學工程師(6)51萬2千
42萬
ibee-愛比-512383.333334
64萬
6.0
讀取更多的好薪情
 
            
 30萬下60萬90萬120萬150萬上 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
...
  說明: = 平均薪資
 
 

 
4.9
一名 先勢公關 的公關說:
新鮮人進入須知,公關公司的工作內容.工作時數,工作量都大同小異,錢少事多累...
繼續閱讀
5.0
一名 晶實科技 的銷售員說:
蘋果電腦在台代理商,目前為在台灣最大,想當然爾,前景與蘋果電腦受愛戴之...
繼續閱讀
6.6
一名 台灣應材 的客服工程師說:
國際性知名設備商,外商文化制度好,氣氛佳
繼續閱讀
4.7
一名 連易通 的軟體工程師說:
母公司是「艾科揚股份有限公司」,104上面都是打著「美商艾科揚」。
繼續閱讀
2.7
一名 冠西電子 的工程師說:
千千萬萬別進這家公司...你會發現裡面的氣憤很糟糕
繼續閱讀
 
 
 


Copyrighted © 2008-2016, IBEE International Inc. All Rights Reserved